KOURTALIOTI GORGE
EXCURSIONS / KOURTALIOTI GORGE

The Gorge of Kourtalioti (22 km from Rethymnon) is 3 m long with wild natural beauty.