ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΦΑΡΟΣ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ / ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΦΑΡΟΣ

Ο Αιγυπτιακός Φάρος βρίσκεται στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, στο τέλος της παλαιάς προβλήτας.