ΤΖΑΜΙ ΚΑΡΑ ΜΟΥΣΑ ΠΑΣΑ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ / ΤΖΑΜΙ ΚΑΡΑ ΜΟΥΣΑ ΠΑΣΑ

Το Τζαμί του Καρά Μουσά Πασά βρίσκεται στην οδό Αρκαδίου καιχτίστηκε στη θέση της μονής που κατά την ενετοκρατία ήταν αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα.