ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ / ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

Το Ενετικό Λιμάνι του Ρεθύμνου με τον Αιγυπτιακό του Φάρο, το παλαιό τελωνείο και τα άλλα γραφικά του κτίρια που παρουσιάζουν μια όψη αρκετά κοντά σε αυτήν που μας δίνουν τα σχεδιαγράμματα της Ενετοκρατίας.