ΚΡΟΥΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ / ΚΡΟΥΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ

Το Κρουταλιώτικο Φαράγκι (22 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο) έχει μήκος 3 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται από την άγρια ομορφιά της φύσης.