ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ / ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Η Ιστορική Μονή Αρκαδίου (23 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο) είναι γνωστή για το ολοκαύτωμα του 1866. Το Αρκάδι έχει χαρακτηριστεί Ευρωπαϊκό Μνημείο Ελευθερίας από την Ουνέσκο.