ΜΥΛΟΣ ΠΡΙΝΑΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ / ΜΥΛΟΣ ΠΡΙΝΑΡΗ

Ο Μύλος του Πρινάρη είναι ένα παλιό ελαιοτριβείο στην κεντρική πλατεία του χωριού Χρωμοναστήρι, ο οποίος δημιουργήθηκε από την οικογένεια Πρινάρη.