ΚΥΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Στην αριστερή πλευρά της κύριας εισόδου, υπάρχει ένας ήσυχος χώρος ιδανικός για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Χαρακτηρίζεται από τα δύο μεγάλα παράθυρα, το εσωτερικό πηγάδι και την παραδοσιακή πέτρινη διακόσμηση.