Κρητική και όχι Μεσογειακή είναι η ονομασία της σωστής υγιεινής διατροφής
Marinated sardine fillets

Στην μελέτη των επτά χωρών μελετήθηκε η μακροβιότητα των κατοίκων, θνησιμότητα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, από καρκίνους, και η συνολική θνησιμότητα αποτελέσματα της μελέτης των επτά χωρών ανακοινώθηκαν στα 10 και στα 15 χρόνια. Οι Κρήτες είχαν συντριπτικά μικρότερη θνησιμότητα από όλους τους άλλους… πληθυσμούς, μεσογειακούς και μή.

Τόσο σε ό,τι αφορά την θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα όσο και την συνολική θνησιμότητα από άλλες αιτίες όπως ο καρκίνος, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα 15 χρόνια η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν 38 στην Κρήτη , 202 στην Κέρκυρα, 242 στην Γιουγκοσλαβία, 462 στην Ιταλία και 773 στην Αμερική.

Οι τιμές είναι ανά 100.000 κατοίκους. Την μικρότερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, μετά τους Κρητικούς παρουσίασε ο πληθυσμός της Ιαπωνίας 136 έναντι 38 της Κρήτης.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τον τρόπο διατροφής των Κρητικών οδήγησε στον καθορισμό του τύπου της ελληνικής “κρητικής δίαιτας” της εποχής εκείνης, η οποία έγινε το πρότυπο της υγιεινής διατροφής.

Ο όρος Μεσογειακή διατροφή δεν ανταποκρίνεται σ’αυτό το πρότυπο διότι η διατροφή των διαφόρων λαών της Μεσογείου διαφέρει σημαντικά και το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης των επτά χωρών.

Π.χ. το 38 της Κρήτης δεν εξισώνεται με το 462 της Ιταλίας, απλά μαθηματικά της δευτέρας δημοτικού.

Μόνο στην Κρήτη χρησιμοποιούνται σε τόσο μεγάλη ποσότητα το ελαιόλαδο, τα όσπρια, τα φρούτα. Περισσότερο από το 33% της συνολικής ενέργειας που δίνει η Κρητική δίαιτα προέρχεται μόνο από το ελαιόλαδο.

Ακόμη το άστοχο της ονομασίας “Μεσογειακή” φαίνεται και από το ότι τουλάχιστον στα καρδιαγγειακά νοσήματα την μικρότερη θνησιμότητα μετά τους Κρητικούς την έχει λαός μη μεσογειακός,οι Ιάπωνες.

Παρά το γεγονός αυτό, για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους, ίσως και γιατί δεν θέλουν να ακούγεται το όνομα της Ελλάδος, κάποιοι επιμένουν ισοπεδωτικά να μιλούν για ” Μεσογειακή διατροφή ” ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, και η Αμερική,το πρότυπο της υγιεινής διατροφής αποκαλείται ακόμη” Κρητική δίαιτα “.

Μάλιστα, το 2001 ο διάσημος καρδιοχειρουργός Cristian Barnard είχε επισκεφθεί την πόλη μας και έδωσε συνέντευξη μαζί με τον κ. Μανώλη Ι. Αλιφιεράκη ειδικό καρδιολόγο, σε ξένους τηλεοπτικούς σταθμούς για την Κρητική Δίαιτα .

Δυστυχώς, την ονομασία ” Μεσογειακή διατροφή ” χαρακτηριστικό δείγμα της ισοπεδωτικής τάσεως των εκπροσώπων της παγκοσμιοποιήσεως υιοθέτησαν και αρκετοί καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων.